Denka CSA 20

  • Zmenšuje smrštění
  • Umožňuje expanzi

Od roku 1964 vyrábí firma Denka expansivní aditiva pro cementové systémy. Tyto produkty snižují smrštění, hydratační teplo a zvyšují pevnosti.

V Japonsku je tato technologie používána k tvorbě chemicky předpjatého betonu. V Evropě jsou tato aditiva většinou používána pro malty s kompenzovaným smrštěním.

Na rozdíl od přísad, které tvoří plyny (jako hliníkový prášek) má Denka CSA#20 stabilní krystalickou strukturu, která přináší trvalou redukci smrštění

Product details to download
CONTACT FOR
Denka CSA 20 in
Albert Uiblein