Denka SC-1

  • Umožňuje excelentní tvrdnutí charakteristické nízkými teplotami
  • Omožňuje vytvářet super-rychle tvrdnoucí cementové malty, které mohou být použity v široké škále teplot
  • Velmi vysoké počáteční pevnosti (v závislosti na dávkování)
  • Výborná odolnost proti tvorbě trhlin v počáteční fázi způsobené smrštěním
  • Malé smrštění
  • Dlouhá životnost
  • Dobrá adhese k betonu a výztuži

Denka SC-1 je amorfní calcium-sulfo-hlinitanový cement, který je dodáván jako surovina pro konečné produkty jako malty proti výronům vody, rychle tvrdnoucí malty a betony atd…

Obecně je Kalciumaluminát používán k výrobě rychle tvrdnoucích systémů pro širokou škálu použití jako např. samonivelační hmoty, lepidla na obkladačky atd. Na rozdíl od CAC cemntů Denka SC-1 je synterovaný amorfní minerál (nekrystalický), z toho plyne její delší životnost. Proto Denka SC-1 může být použita v externích aplikacích i v místech s vysokou vlhkosti

Product details to download
CONTACT FOR
Denka SC-1 in
Albert Uiblein