Metaver I, K, M, N, O

  • Tepelně upravený kaolin se zvýšeným obsahem křemíku
  • Zhutňuje beton a zvyšuje chemickou odolnost
  • Reaguje s portlanditem a tím snižuje tendenci k tvorbě výkvětů 
  • Zlepšuje zpracovatelnost malt
  • Zvyšuje adhezi k plnivům a substrátům
  • Snižuje smrštění a doformování
  • Metaver je kalcinovaný kaolin, který reaguje s volným portlanditem a vytváří dodatečné CSH fáze. Hydratovaný cement je hutnější

Reakce volného portlanditu v cementu umožňuje zamezit sekundárnímu rozpouštění solí a tvorbě výkvětů.

Jeho destičková struktura zlepšuje tixotropii betonu a malty

CONTACT FOR
Metaver I, K, M, N, O in
Albert Uiblein