Metaver R

  • Vysoce raktivní metakaolin
  • Silně reaguje s hydroxidem vápenatým a cementem
  • Urychluje tuhnutí
  • Zvyšuje adhesi k plnivu
  • Zvyšuje hutnost malty a tím i chemickou odolnost

Metaver R je kaolin kalcinovaný novým postupem reagující s volným portlanditem za tvorby dodatečných CSH fází

Díky jeho neuspořádanéstruktuře je při jeho použití potřeba záměsové vody nižší než při použití  tradičních metakaolinů

Jeho načervenalá barva dodáva teplo všem produktům

Product details to download
CONTACT FOR
Metaver R in
Albert Uiblein