Microsit

  • Výborná zpracovatelnost a vysoká reaktivita tohoto plniva z něj dělá ideální material pro výrobu vysoce kvalitního betonu a malty 
  • Vysoká hutnost zvyšuje stabilitu a odolnost betonu
  • Umožňuje snížit potřebu vody a zlepšit reologie
  • Microsit je certifikován podle DIN 1045-2 pro betony
  • Má definovanou a jemnou sítovou křivku
  • Je dostupný ve velkých množstvých

Separací vzduchovým odlučovačem je dosaženo přírodní kulovité struktury jemných částic. Jemnost částic garantuje vysokou reaktivitu. Možnosti použití:

- Otěruvzdorné betony a malty
- Betony a malty s vysokou chemickou odolností
- Injektážní malty

CONTACT FOR
Microsit in
Albert Uiblein