PowerPozz white

  • Vvysoce reaktivní metakaolin
  • Kratší reakční čas
  • Méně výkvětů
  • Dobrá tixotropie
  • Hutnější beton s lepší chemickou odolností
  • Snížení smrštění a doformování
  • Lepší adhese k plnivům a podkladu

PowerPozz ™, derivát čistého kaolinového jílu, je bílý, amorfní, alumo-silikát, který agresivně reaguje s hydroxidem vápenatým a vytváří směsi s vlastnostmi cementových směsí

Při použití 5-15% jako náhrady cementu, PowerPozz ™ umožní: zvýšit pevnosti, snížit propustnost, prodloužit životnost, snížit degradaci způsobenou alkalicko-křemičitou reakcí v betonu a efektivněji kontrolovat tvorbu výkvětů

Product details to download
CONTACT FOR
PowerPozz white in
Albert Uiblein