Denka CSA 20

  • smanjuje skupljanje
  • povećava volumen

OD 1964 Denka proizvodi aditive za ekspanziju za cement. To smanjuje skupljanje, zagrijavanje zbog hidratacije i povećava tvrdoću.

U Japan ova tehnologija se koristi za kemijski pre-stres beton. U Europi ovi aditivi se uglavnom koriste kod za kompenizranje skupljanja mortova.

Za raliku od plinskih aditiva za povećavanje volumena (kao aluminijski prah) Denka CSA#20 stvara stabilne kristalne strukture koje daju trajno smanjenje skupljanja.

Product details to download
CONTACT FOR
Denka CSA 20 in
Filip Kustec