Metaver I, K, M, N, O

  • toplinski obrađeni kaolin
  • zgušnjava beton, te daje bolju kemijsku otpornost
  • reagira sa Portland cementima
  • smanjuje secundarnu eflorescenciju reakcijom sa Portlanditom
  • uzbrava stvaranje cemenete smjese
  • bolja obradivostmortova
  • bolja prijanjanje za punila i granulat, smanjuje skupljanje i krip

Metaver je kalcinirani kaolin koji reagira sa slobodnim Portlanditom pri čemu se stvaraju dodatne CSH faze (kalcij-silikat-hidrat; cemnetno vezivo). To čini cementnu matricu gušćom.

Laminirani oblik poboljšava tiksotropiju morova.

CONTACT FOR
Metaver I, K, M, N, O in
Filip Kustec