Microsit

  • Izvrsna obradivost i visoka reaktivnost ovog punila čine ga idealnim za proizvodnja vrlo kvalitetnih betona i mortova sa gustom matricom
  • Gusto nabijena gustoća povećava izdržljivost mortova i betona
  • Smanjuje potreban udio vode i poboljšava reologiju
  • Microsit je odobren prema DIN 1045-2 za betone I može djelomično zamjeniti cement
  • Definirana i fina raspodjela čestica

Razdvajanje zračnom klasifikacijom zadržava se prirodni sferični oblik finih čestica.  Fina raspodjela čestica garantira veliku reaktivnost.

Područja upotrebe:
- betoni i mortovi otporni na grebanje
- betoni I mortovi sa visokom kemijskom otpornošću
- visoka tečljivost i kompaknost betona
- mortovi za ubrizgavanje spojeva

CONTACT FOR
Microsit in
Filip Kustec